خرید آنلاین صندلی در همایش بازاریابی و فروش


لطفا نوع صندلی مورد نظرتان را از بین انواع زیر ( عادی, vip , vvip ) انتخاب نمایید.
صندلی Platinum - VVIP
قیمت: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صندلی Gold - VIP
قیمت: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صندلی عادی - Silver
قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال