فروشگاه

دومین همایش بین المللی آینده پژوهی Platinum - VVIP
به همراه رزرو صندلی های میزدار در دو ردیف ابتدایی سالن، معرفی عمومی در همایش توسط مجری، عکس ویژه با اساتید، پذیرایی ناهار با اساتید و شرکت در ضیافت شام اختتامیه با حضور اساتید قیمت: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دومین همایش بین المللی آینده پژوهی Silver
به همراه رزرو صندلی و پذیرایی ناهار قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال