Loading the player ...

سخنرانان ما


جوزف شیرین

• مدیر کل بازاریابی و خدمات مشتریان سومین کمپانی بزرگ جهان"IBM" به مدت ۲۵ سال
• استاد علوم مدیریتی دانشگاه مطرح کانادا "York University"
• نویسنده ۲ کتاب مطرح کانادا در حوزه مدیریت از جمله "ویتامین C برای سازمانی سالم" و "رهبری سازمانی"

جوزف شیرین

سخنرانان دیگر