Loading the player ...

سخنرانان ما


باب یوریچاک

  • نفر هفتم لیست ۳۰ نفره نوابغ فروش جهان پس از زیگ زیگلر و برایان تریسی
  • نویسنده ۵ جلد کتاب مطرح در حوزه فروش از جمله "سودت را افزایش بده" و "زندگی منضبط"
  • مشاور فروش کمپانیهای بیمه "American Assurance International" "London Life"و بانکهای               "International Bank of Asia" و "Emirates Bank Group"

باب یوریچاک

سخنرانان دیگر