Loading the player ...

سخنرانان ما


دکتر بوریس نیکولای کنراد

  • قهرمان حافظه جهان در سال ۲۰۱۳ و یکی از ۱۰ برنده عنوان برترین حافظه جهان
  • دکترای روانشناسی و فوق دکترای عصب شناسی و نویسنده چندین جلد کتاب مطرح در حوزه "کارکرد مغز"
  • ۲ بار ثبت رکورد در کتاب رکوردهای جهان (Guiness) در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ (به دلیل حفظ بیشترین تعداد تاریخهای تولد در تنها ۲ دقیقه)
  • مدیرعامل سازمان "Memory XL" بزرگترین انجمن ورزشهای ذهنی جهان
  • برنده جایزه "برترین ایده کارآفرینی" از طرف بزرگترین سازمان مشاوره جهان "McKinsey"

دکتر بوریس نیکولای کنراد

سخنرانان دیگر