دستگاه ترجمه همزمان

بزرگترین سازمان اجاره دهنده دستگاه های ترجمه همزمان
و دیگر سیستم های صوتی و تصویری همایش ها و کنفرانس ها در کشور
  • قابلیت ترجمه همزمان تا ۱۲ کانال ترجمه
  • نصب آسان و سریع
  • ساخت کشور آلمان و برنده جایزه بهترین کیفیت صدا در سال ۲۰۱۳ اروپا
  • نصب شده در مراکز سازمان ملل و پارلمان های ۸۰ کشور مختلف
  • بیش از ۱۵۰۰ عدد گوشی ترجمه همزمان
تلفن تماس جهت اجاره و یا خرید دستگاه ها
۰۲۱ - ۸۸۰۵۹۴۳۰ - ۱
۰۲۱ - ۸۸۶۰۱۶۲۶ - ۷