زمان همایش
۱۹-۲۰ شهریور ۱۳۹۴
مکان همایش
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
شبکه های اجتماعی

سخنرانان