هفتمین مجمع جهانی مدیریت


زمان همایش

مکان همایش
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
دانلود بروشور

شبکه های اجتماعی

سخنرانان