دومین همایش بین المللی آینده پژوهی


زمان همایش
۱۸-۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ - دانلود برنامه زمانی همایش
مکان همایش
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
شبکه های اجتماعی

سخنرانان

موضوعات سخنرانی

دکتر نیک بیندل

 • رهبری راهبردی (استراتژیک)- آنچه که باید انجام دهیم تا مزیت نسبی در ۵ سال آینده را ایجاد کنیم (چگونگی برآورده سازی اهداف در دل سازمان)
 • نوآوری راهبردی، تحول و اختراع- نیروی محرکه اصلی و کلیدی قرن ۲۱ برای سازمانها- ترکیب مدلهای نوآوری، اختراع و تحول به صورت توامان و همزمان
 •                                              کاربرد استراتژهای رو به جلو (مرزی) و مدیریت تنش، اغتشاش و درگیری در سازمانها و بازارها- تکنیکهای تصمیم گیری تحت فشار توسط رهبران در دوران و شرایط ابهام و عدم اطمینان

دکتر سایمون مورس

 • همگام و همراه با نیروهای اخلالگر شکل دهنده جهان کسب و کار تا ۳ سال آینده
 • آینده امنیت اطلاعات، مدیریت داده های بزرگ (Big Data) در محیط مملو از ریسکهای غیرقابل پیش بینی و جرائم مجازی

دکتر گرام کدرینگتون

 • واقعیت مجازی؟ واقعیت امروز جهان، معنای عملی آن در زندگی و کسب و کار فعلی شما؟
 • پایان عصر نفت و ذغال سنگ- آغاز عصر انرژیهای نو و جدید و آغاز جهان رقابتی ناشناخته
 •                                             فکر کردن همانند یک آینده پژوه- چگونه می توان با کسب ۵ مهارت کلیدی به یک آینده پژوه تبدیل شد

پیتر گلدن هویس

 • رونمائی از مدلهای جدید و چابک کسب و کار در شرایط پیچیده، متغیر و تکنولوژیک اجتماعی پیش رو
 • تاثیر سیستم های انطباقی پیچیده بر روی دنیای نوآوری و استراتژی (نظریه آشوب و پیش بینی نظم تطبیقی در آینده)
 •                                             رونمائی از دنیای پیش بینی شده در سال ۲۰۲۵ و چگونگی آماده شدن برای جهانی نو