www.hamayeshfarazan.org
فروش با عملکرد بالا (همایش اول)، بازاریابی با عملکرد بالا (همایش دوم)
مکان همایش

تهران

زمان همایش

۱۱ آبان ماه ۱۳۹۶ (همایش فروش) ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۶ (همایش بازاریابی)

سخنران:
برایان تریسی
بیشتر

مشاور و مدیر بیش از 10،000 کمپانی کوچک و بزرگ در 40 سال گذشته و نویسنده بیش از 40 عنوان کتاب از جمله "قورباغه را قورت بده"، "روانشناسی فروش"، "قدرت زمان"، "100 قانون موفقیت در کسب و کار" و بسیاری دیگر در بیش از 80 کشور جهان در حوزه های مدیریت استراتژیک، فروش و بازاریابی، مدیریت زمان و موفقیت سخنرانی کرده است.

برایــان تریسی بنیــانگذار و ریــاست دانشــگاه Online کارآفرینی و فروش "برایان تریسی" در آمریکا است و بیش از 10 سال مدیر عملیات (COO) کمپانی "IBM" در آمریکا بوده است.

برایان در کمپانیهای مختلف جهان از جمله "PEPSI"، "FORD"، "SIEMENS"، "Bank of America" ،"hp" و بسیاری دیگر به ارائه مشاوره در حوزه های مدیریت، فروش و منابع انسانی می پردازد و یکی از 5 سخنران مطرح و مشهور جهان در کنار جک کنفیلد و تونی رابینز است.

آنچه در این دوره خواهید آموخت:

 • تکنیکها و روشهای افزایش مشتریان جدید، حفظ مشتریان موجود و ایجاد انواع برنامه های وفاداری مشتریان
 • گامهای ایجاد رابطه گرم و صمیمی با مشتریان و نهایی سازی فرایند فروش در ۵ گام ساده
 • یادگیری کلمات جادویی و موثر در اقناع سازی و بهره گیری از "مثلث اثر" در فروش
 • خریداران دروغ می گویند! حقه ها و ترفندهای خریداران را بشناسید تا به آنها راحت تر و بیشتر بفروشید.
 • فروش متمایز! قوانین، مقررات و روشهای جدید روانشناسی برای فروشندگان! بهترین سال فروش خود را تجربه کنید!
 • شناسائی ۷ شاخص رفتاری در انسانها جهت درک و شناخت احساسات و فرآیندهای تصمیم گیری در خرید
 • یادگیری روش "شخصیت شناسی" ۶۰ ثانیه ای و مصاحبه قدرتمند و رهبری مذاکرات موثر در فروش
 • اهمیت و چگونگی ساخت داستانی جذاب و داستان سرایی برای افزایش خروج از جنگ قیمتها و ورود به فروش با قیمت گران و بالا
 • روشها، تکنیک ها و ساختارهای جدید قیمت گذاری

موضوع سخنران

برایان تریسی

همایش فروش با عملکرد بالا

 • ویژگی اصلی مدیـران موفـق و مهارتهای کلیدی آنها
 • مشتری یابی نوین و تکنیکهای ارائه محصولات و خدمات
 • گام برقراری ارتباطات دراز مدت با مشتریـان
 • خلـق مدل جدید رابطه ای در فروش و افزایش فروش
 • روشهای ساخت اعتماد و اعتبار برای افزایش قیمت ها
 • 4 گام اساسی شناسایی نیازهای مشتریان
 • خلق مثلث طلایی فروش در جذب مشتریان

همایش بازاریابی با عملکرد بالا

 • بخش بندی بازارها و هدف قرار دادن مشتریان مرتبط
 • تخصص گرایی و تمایز در میان رقبا و محصولات
 • 9 راهکار افزایش سهم بازاری در یک هفته
 • راهکارهای خلق محصولات و خدمات با کیفیت
 • چگونگی هم آفرینی و مشارکت مشتریان در خلق محصولات و خدمات
 • مدیریت انتظارات و ارتباطات با مشتریان
 • خلق مدل کسب و کار جدید با تمرکز بر نیازهای مشتریان
 • 6 گام مدیریت مخالفتهای مشتریان

ثبت نام در همایش

فروش با عملکرد بالا (همایش اول)، بازاریابی با عملکرد بالا (همایش دوم)

همایش ۱۱ آبان
"فروش"
Silver

قیمت 10000000 ریال

فروش با عملکرد بالا (همایش اول)، بازاریابی با عملکرد بالا (همایش دوم)

همایش ۱۱ آبان
"فروش"
(Gold (VIP

قیمت 18000000 ریال

فروش با عملکرد بالا (همایش اول)، بازاریابی با عملکرد بالا (همایش دوم)

همایش ۱۱ آبان
"فروش"
(Platinum (VVIP

قیمت 40000000 ریال

فروش با عملکرد بالا (همایش اول)، بازاریابی با عملکرد بالا (همایش دوم)

همایش ۱۲ آبان
"بازاریابی"
Silver

قیمت 10000000 ریال

فروش با عملکرد بالا (همایش اول)، بازاریابی با عملکرد بالا (همایش دوم)

همایش ۱۲ آبان
"بازاریابی"
(Gold (VIP

قیمت 18000000 ریال

فروش با عملکرد بالا (همایش اول)، بازاریابی با عملکرد بالا (همایش دوم)

همایش ۱۲ آبان
"بازاریابی"
(Platinum (VVIP

قیمت 40000000 ریال

فروش با عملکرد بالا (همایش اول)، بازاریابی با عملکرد بالا (همایش دوم)

دو روز همایش
۱۱ و۱۲ آبان
Silver

قیمت 14000000 ریال

فروش با عملکرد بالا (همایش اول)، بازاریابی با عملکرد بالا (همایش دوم)

دو روز همایش
۱۱ و۱۲ آبان
(Gold (VIP

قیمت 26000000 ریال

فروش با عملکرد بالا (همایش اول)، بازاریابی با عملکرد بالا (همایش دوم)

دو روز همایش
۱۱ و۱۲ آبان
(Platinum (VVIP

قیمت 60000000 ریال